Żelazków Fair Play

Gmina Żelazków jest Fair Play. Już po raz 14. Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała certyfikaty gminom, które w szczególny sposób dbają o atmosferę sprzyjającą rozwojowi biznesu na ich terenie. Gmina Żelazków znalazła się w tym gronie, a certyfikat odebrał w Warszawie wójt gminy, Sylwiusz Jakubowski:

"Przyznanie nam tytułu Gminy Fair Play jest bardzo dużym wyróżnieniem, ponieważ 17 samorządów na 2 500 gmin w Polsce otrzymało ten certyfikat. Zostaliśmy docenieni przede wszystkim z tytułu podjętych działań dla lokalizacji przyszłych przedsiębiorców i wyznaczenia strefy ekonomicznej w miejscowości Dębe. To jest ponad 100 ha przeznaczonych pod nowe inwestycje. To również efekt podjętych działań z uzyskiwanych środków unijnych przez ostatnie 3 lata".

na fot.: od lewej S. Jakubowski, J. Piechociński

Gmina Żelazków przeszła pozytywnie wszystkie etapy weryfikacji konkursu. W pierwszej części sprawdzane były ankiety w których samorządy dokonały samooceny swoich działań i planów na przyszłość. W drugim etapie audytorzy w celu weryfikacji danych z ankiet przeprowadzili audyty w gminach. Badano również losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat.

Gmina Żelazków to jeden z czterech samorządów z Wielkopolski, które otrzymały taki certyfikat. Pozostałe trzy to gminy: Kleszczewo, Kaczory i Strzałkowo.

Autor: 

Personalia

e-mail
marszal@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Marszał

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).