Biały kruk w Stawie

Uratował przed zniszczeniem książkę z 1873 roku z cenną pieczęcią. Niebywałym refleksem wykazał się mistrz sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Cekowie, w powiecie kaliskim. Łukasz Werbiński, bo o nim mowa w trakcie segregacji makulatury zauważył starą książkę i wydobył ją z linii sortowniczej. Niewielka książeczka pt. "Ziemia i morza, czyli Opis fizyki kuli ziemskiej" Ludwika Figuiera okazała się elementem cennej kolekcji. "Teraz pozycja trafiła do naszych zbiorów" - powiedział Radiu Centrum prof. Krzysztof Walczak dyrektor Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu:

"To nieduża, ale bardzo interesująca książeczka z końca XIX wieku. Została uratowana przez sumiennego pracownika tego zakładu i naprawdę, szczęśliwym trafem trafiła do nas, zamiast z makulatury do zniszczenia. Bardzo ważnym jej szczegółem jest pieczęć "Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego", czyli wybitnego kaliszanina, które imię nosi nasza książnica. Stąd przekazujemy panu Łukaszowi serdecznie podziękowania za jej przekazanie".

Na książeczce jest również autograf Zygmunta Zanożyńskiego autora tekstów w czasopiśmie Kaliszanin w latach 1874-1875. To jedna z zaledwie kilku pozycji w liczącym ponad 200 000 tytułów księgozbiorze, która została w ten sposób ocalona.

Pracownik zakładu Orli Staw odebrał też gratulacje od swoich kolegów z pracy. "Serdecznie gratulujemy Łukaszowi spostrzegawczości i zaangażowania nie tylko w pracę w zakładzie, ale także w ochronę dóbr kultury" - dodał Piotr Szyszkiewicz specjalista ds. edukacji i informacji w Orlim Stawie.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).