Zarzuty za wybuch gazu

Inżynier budowy gazociągu w Jankowie Przygodzkiem usłyszał zarzuty w związku z katastrofą z 2013 roku.

"W toku skomplikowanego postępowania prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy, uzyskał szereg specjalistycznych opinii - powiedział radiuCENTRUM Maciej Meler rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie.

"Podejrzanemu zarzucono w oparciu o uzyskane opinie biegłych niedostosowanie sposobu prowadzenia robót ziemnych do wymogów normowych określonych w projekcie i wiedzy technicznej oraz niebezpieczne odstępstwa od projektu w zakresie szerokości i głębokości wykonywanego wykopu, brak zabezpieczenia stateczności skarp wykopu w warunkach wystąpienia dodatkowego obciążenia, a także zlecenie nieprawidłowego składowania urobku w formie zbyt wysokiego nasypu położonego za blisko krawędzi wykopu, w oczywisty sposób przekazującego niebezpieczne oddziaływanie na podłoże gruntowe i istniejący gazociąg i deponowanie go w koronie skarpy wykopu, w pasie montażowym nad istniejącym już gazociągiem."

na fot.: Maciej Meler / rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie.

"Jak ustalił prokurator powyższe zaniedbania skutkowały rozerwaniem gazociągu DN 500 i niekontrolowanego wycieku gazu, jego zapłonu i powstania pożaru strumieniowego w wyniku którego śmierć na miejscu zdarzenia ponieśli operator kaparki oraz dźwigu bocznego, 12 osób doznało obrażeń ciała w postaci oparzeń termicznych I i II stopnia, a także zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo mienie w wielkiej wartości to jest nie mniejszej niż 10 000 000 złotych" - dodał prokurator Meler.

Przesłuchany 35-latek nie przyznał sie do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań.Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

Przypomnijmy - w wybuchu gazu 14 listopada 2013 roku, zginęły 2 osoby, 12 zostało rannych, spłonęło i uszkodzonych zostało kilkanaście domów i budynków gospodarczych.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).