Nowe nabytki w gm. Lisków

Nowy samochód dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Swoboda" oraz zestaw ratownictwa medycznego dla strażaków ze Strzałkowa - to nowe nabytki w gminie Lisków, które poprawią i ułatwią działania na rzecz lokalnej społeczności.

Zakład Aktywności Zawodowej działajacy w niewielkiej wsi Swoboda w gminie Lisków powołano, aby poprzez rehabilitację zawodową, społeczną i zdrowotną przygotować osoby niepełnosprawne do aktywnego i samodzielnego życia w społeczeństwie. Zatrudnionych jest w nim 25 osób niepełnosprawnych z terenu gmin Lisków, Koźminek i Opatówek oraz kilkanaście osób pełnosprawnych.

W ostatnich dniach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakład zakupił nowe auto towarowe marki Volkswagen Transporter z sześcioma miejscami osobowymi oraz z otwartą skrzynią ładunkową. Samochód ten umożliwi sprawniejsze wykonywanie wszelkich prac porządkowych, transportowych i ogrodniczych. W znaczącym stopniu poprawi jakość świadczonych usług zakładu i pozwoli także na poszerzenie oferty usługowej dla klientów indywidualnych z gminy Lisków. Takie działanie pozytywnie wpłynie na rozwój Zakładu „Swoboda”.

Tymczasem kilka dni temu w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przedstawiciele OSP w Strzałkowie Prezes Łukasz Wawrzyniak oraz Naczelnik Mateusz Nowicki odebrali zestaw ratownictwa medycznego R1. Koszt zestawu wyniósł 4 308,12 zł z czego dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 3 015,68 zł a wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie to 1 292,44 zł.

Zestaw ratownictwa zawiera niezbędne przedmioty ratujące życie wykorzystywane podczas akcji ratunkowych. Sprzęt bardzo usprawni działanie jednostki OSP Strzałków, która dzięki nowemu nabytkowi zwiększy swoje możliwości udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Warto pamiętać, że to właśnie strażacy ochotnicy bardzo często są pierwsi na miejscu zdarzenia i jako pierwsi oprócz mienia ratują także ludzkie życie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).