Zgłoś rolnika

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór zgłoszeń gospodarstw do kolejnej 24. już edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. Ten prestiżowy konkurs to okazja do prezentacji najlepszych gospodarstw z regionu, pokazania mocnych stron sektora oraz promocji Wielkopolskiego Rolnictwa na arenie krajowej i międzynarodowej.

"Chcemy znów wyróżnić, nagrodzić tych najlepszych, którzy gospodarują w naszym regionie, w regionie rolniczym, jakim jest Wielkopolska, dlatego bardzo zależy nam, żeby ci wszyscy, którzy mogą zgłosili kandydatów w tym konkursie. Oczywiście kapituła konkursu Wielkopolski Rolnik Roku będzie te gospodarstwa odwiedzała. Zachęcam samorządowców, ale i organizacje rolnicze, i samych rolników, by w tym prestiżowym konkursie wystartować" - powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Nabór zgłoszeń gospodarstw trwa do 14 czerwca 2024 roku. Konkurs "Wielkopolski Rolnik Roku" jest organizowany od 23 lat z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Do tej pory uczestniczyło w nim blisko 1500 rolników z całej Wielkopolski.

Rolników do konkursu mogą zgłaszać: gminy, starostwa, związki branżowe rolników, organizacje społeczno-zawodowe rolników, Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Rada Rolnicza. Do konkursu mogą być zgłaszani: producenci rolniczych surowców i żywności przetworzonej i nieprzetworzonej, wytwórcy warzyw, owoców, roślin ozdobnych, materiału hodowlanego, zarodowego, siewnego i szkółkarskiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, statuetkę Siewcy, a także nagrody finansowe, które zostają wręczone podczas uroczystej Gali wieńczącej pracę kapituły oraz całą edycję konkursu.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz ankiety konkursowej, które należy przesłać na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań do dnia 14 czerwca 2024 roku. O ważności zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 65 00
e-mail: wrratumww.pl lub dr.sekretariatatumww.pl

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).