Odtwarzają mokradła

Mokradła — odtworzone lub stworzone nowe mają być receptą na stepowienie lasów, w których też zaczyna brakować wody. W Wielkopolsce powstało ich ponad 150 w tym ponad 40 na terenie Nadleśnictwa Antonin.

„Chodzi w tym wszystkim o to, by w okresie wiosennym wodę zmagazynować w lesie, żeby nie odpływała do morza, żeby nie odparowywała, ale żeby stworzyć dogodne siedliska do rozwoju flory i fauny” - powiedział radiuCENTRUM Adam Całka, nadleśniczy w Antoninie.

Lasy Państwowe w Wielkopolsce projekt „Las pełną gąbką” realizowany był przez ostatnie cztery lata przez. W ten sposób powstały miejsca zatrzymujące wodę o powierzchni ponad 400 hektarów, czyli 611 boisk piłkarskich. Mokradła mają znaczenie dla teraźniejszości, przyszłości oraz przeszłości.

na fot.: jedno z mokradeł na terenie Nadleśnictwa Antonin

„Mokradło jest niezwykle cennym ekosystemem, to są setki gatunków żyjących w jednym miejscu, to są świadkowie też historii. W badaniach paleontologicznych możemy się dowiedzieć, jak nasz świat przyrody wyglądał tysiące lat temu, ale przede wszystkim jest to olbrzymi magazyn wody” - wyjaśnił radiuCENTRUM Wiesław Krzewina, dyrektor Lasów Państwowych w Wielkopolsce.

„Las pełną gąbką” jest projektem ważnym nie tylko dla Wielkopolski. Odtwarzanie mokradeł ma kluczowe znaczenie w zatrzymywaniu stepowienia obszarów zalesionych w całej Europie. Efekty ochrony tych terenów, a tym samym fauny i flory lubiącej wilgoć można zobaczyć w czasie spacerów po miejscach, gdzie mokradła powstały.

na fot.: uczestnicy spotkania podsumowującego projekt tworzenia mokradeł w Wielkopolsce

„Bagno wciąga, każdy wie, także, że to są miejsca w których występują rośliny będące pod ochroną. Także weźmy na ten spacer aparat fotograficzny i oczywiście coś przeciw komarom, bo pamiętajmy, że to także siedlisko insektów. I na mokradłach mamy okazję do zrobienia fantastycznych zdjęć, bo bioróżnorodność biologiczna kwitnie w takich miejscach. Chociażby by ptactwo je uwielbia, więc to raj dla ornitologów” - zachęca do odwiedzania mokradeł słuchaczy radiaCENTRUM Tomasz Maćkowiak, rzecznik poznańskich Lasów Państwowych.

Projekt pod nazwą "Las pełną gąbką" — został sfinansowany z funduszy norweskich i europejskich.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).