Zawodowe pieniądze

Prawie 100 000 euro pozyskał z funduszy norweskich powiat pleszewski wspólnie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pieniądze przeznaczone będą na modernizację programów nauczania zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, pod kątem dualnego kształcenia w zawodzie technika mechatronika i technika mechanika pojazdów samochodowych.
Chodzi o to, żeby proporcje kształcenia praktycznego i teoretycznego były podobne - czyli połowę czasu przeznaczonego na naukę zawodu, w tym przypadku technika mechatronika i technika pojazdów samochodowych, poświęcać na edukację teoretyczną w szkole i połowę u pracodawcy. Należy zatem uwzględnić potrzeby lokalnych pracodawców oraz wymagania stawiane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, gdzie absolwent szkoły zdaje egzamin zawodowy.

Pozyskane z projektu, niemal 100 000 euro z funduszy norweskich, to pieniądze przeznaczone na badania, diagnozy, przygotowanie programów i wdrożenie ich w Zespole Szkół Technicznych na Zielonej w Pleszewie. Uczniowie klas, gdzie będzie realizowane owo dualne kształcenie, praktyki zawodowe będą odbywać w fabryce Famot, która już współpracuje z szkołą i jest żywo zainteresowana kształceniem kadr dla swojej, rozwijającej się firmy, oraz w warsztatach samochodowych w Pleszewie. Na badania, przygotowanie programów nauczania i wdrożenie dualnego kształcenia, które tak bardzo leży na sercu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, szkoła ma 20 miesięcy. Trzeba przeanalizować aktualne treści tak, żeby zainteresować uczniów, zaspokoić potrzeby pracodawców i realizować kształcenie pod kątem wymogów OKE. "Jest na to prawie 100 000 euro" - podkreśla radiuCENTRUM Sławomir Sobczyk - naczelnik wydziału edukacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).