Wojewódzkie granty

Prawie 1 600 000 złotych otrzymają w formie grantów stowarzyszenia i organizacje działające w sołectwach całej Wielkopolski. Wśród 36 beneficjentów konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jest 7 podmiotów z powiatu pleszewskiego.

We wtorek w pleszewskim ratuszu podpisano siedem umów na realizację siedmiu projektów, które "mają pozostawić trwały ślad". W sumie opiewają one na kwotę 300 000 złotych. O pieniądze na miejsca rekreacyjne wnioskowała OSP w Niniewie, gmina Gizałki, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Pieruchy w gm. Czermin, Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w Sowinie Błotnej gm. Pleszew, Wędkarski Klub Sportowy KARP w Trzebowej gm. Dobrzyca, Bractwo Strzeleckie im. św. Tekli w Dobrzycy. Projekt OSP w Bielawach gm. Gołuchów, dotyczył modernizacji sali. Pożyczek na zabezpieczenie kwot, które spłyną po finalizacji projektu, udzieliły solidarnie gminy. Umowy na granty podpisywali liderzy organizacji oraz liderzy Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości" - prezes Sławomir Spychaj i wiceprezes Arkadiusz Ptak. Do tej pory takie umowy podpisywali reprezentanci województwa.

na fot. od lewej: Monika Górska, Andrzej Łuczak/ OSP Niniew

na fot. od lewej: Anna Skibińska, Aleksandra Siecinska, Karol Adamek / Stowarzyszenie "Dolina Giszki", Arkadiusz Ptak, Sławomir Spychaj /Beneficjenci grantów i zarząd Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości."

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).