W komitecie

Prezeska Fundacji Animacja w Pleszewie - Lucyna Roszak, decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego, została powołana do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem czyli Samorządu Województwa Wielkopolskiego i przez nią jest powoływany. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Zadaniem komitetu jest troska o racjonalne wydatkowanie środków z Funduszy Europejskich. Komitet zatwierdza m.in. kryteria wyboru projektów, co umożliwia ogłaszanie konkursów regionalnych. W tym roku Wielkopolska planuje 20 naborów.


na fot.: Lucyna Roszak

Stałych członków Komitetu Monitorującego jest 42, wśród nich jest prezeska Fundacji Animacja w Pleszewie Lucyna Roszak. Z ramienia Fundacji, reprezentuje organizacje pozarządowe w obszarze społeczeństwo obywatelskie. W perspektywie unijnej 2021-2027 Wielkopolska ma do dyspozycji 2 mld 155 mln euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 mld 252 mln euro), Europejski Fundusz Społeczny (488 mln euro) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (415 mln euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej. Jest też w Komitecie 9 obserwatorów, w tym z Komisji Europejskiej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).