Upamiętnić

Trwa porządkowanie terenu dawnego żydowskiego cmentarza, który znajduje się pomiędzy blokami na osiedlu Mieszka I w Pleszewie. Na wytyczenie ścieżek, oświetlenie, monitoring, ławki, psie pakiety i dodatkową zieleń miasto wyda 144 000 zł.

Dwieście lat temu Pleszew był miastem trzech kultur. Swój kościół (Ścięcia św. Jana Chrzciciela) i cmentarz (przy ul. Kaliskiej) mieli katolicy. Kościół (dziś Najświętszego Zbawiciela) i cmentarz mieli ewangelicy.

Ludność wyznania mojżeszowego, a w 1835 roku, co szósty mieszkaniec Pleszewa był Żydem, mieli synagogę przy ul. Ogrodowej i cmentarz, na którym od 1817 roku zaczęli chować swoich zmarłych, wśród których było dwóch rabinów oraz znany wydawca Elias Guttmacher.

fot. Anna Bogacz

Sto lat później w Pleszewie mieszkało już tylko 50 Żydów. Reszta opuściła miasto. W czasie okupacji Niemcy kirkut zdemolowali, macewy trafiły w chodniki. Także czas powojenny nie był dla nekropolii łaskawy. W latach 80. powstało tam osiedle Mieszka I.

Teraz władze Pleszewa chcą upamiętnić miejsce pochówku Żydów. Na razie porządkują teren dawnego cmentarza. W kolejnym etapie może powstać lapidarium, bo resztki macew są. Na razie nie ma sprecyzowanej koncepcji na upamiętnienie pleszewskich Żydów.

fot. Anna Bogacz

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).