Sprawdź

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina o okresowej kontroli obiektów budowlanych. Pisma zostały rozesłane do właścicieli i zarządców budynków, do gmin, sołtysów, szefów osiedli. Inspektorzy PINB mogą zapukać do każdych drzwi i poprosić o protokoły z przeglądu.

Zintensyfikowane kontrole spowodował wybuch gazu w escape roomie w Koszalinie oraz intensywne opady śniegu w południowej części Polski. Barbara Kordala - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie powiedziała radiuCENTRUM, że nie wszystkie obiekty inspektorzy są w stanie skontrolować, dlatego każdy właściciel czy zarządca obiektu, powinien zacząć od sprawdzenia własnego komina, przewodu wentylacyjnego, kuchenki gazowej, czy wszystko jest w porządku i czy jest to potwierdzone przez firmę robiącą przeglądy. Trzeba popatrzeć też, czy elementy narażone na działanie czynników atmosferycznych np. dach, piorunochron, rynna, osłonka elewacji się nie obluzowały. Zdaniem Barbary Kordali najważniejsza jest prewencja. A najbardziej błędne jest myślenie, że "mnie to nie dotyczy". Zatem, nawet jeśli do naszych drzwi inspektorzy nie zapukają z żądaniem pokazania protokołu przeglądu, sprawdźmy sami, czy jest on aktualny i czy w naszej posesji czy mieszkaniu, wszystko jest zabezpieczone.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).