Rynek na nowo

Jest projekt rewitalizacji Rynku w Dobrzycy. Wybrali go mieszkańcy Dobrzycy, spośród kilkudziesięciu, zaprojektowanych na zlecenie władz miasta, przez studentów Politechniki Poznańskiej.
Plan odbudowy miasta, po wielkim pożarze, który wybuchł w październiku 1777 roku i strawił ratusz, plebanię, kościół, szkołę, 60 domów i 39 stodół, wytyczył ówczesny właściciel gen. Augustyn Gorzeński, któremu miasteczko zawdzięcza też zespół pałacowo - parkowy. To on odbudował kościół św. Tekli, "wytknął rynek i nowe ulice, a pod stodoły, drewniane i łatwopalne, dał miejsce z dala od centrum" - pisze ks. Stanisław Śniatała w historii miasteczka, stworzonej na bazie starych dokumentów, które spłonęły w czasie okupacji.

240 lat po wytyczeniu Rynku, nie ma na środku placu ratusza, jest skwer z obeliskiem Stanisława Mikołajczyka, przystanek autobusowy. Przebiega przez niego droga powiatowa. Wybrany przez Dobrzyczan projekt rewitalizacji zakłada pozostawienie dużego placu, otoczonego drzewami, którego nie przecina droga. Terminu rewitalizacji na razie nie określono.

na fot.: rysunek księdza Śniatały z 1926 roku

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).