Przejęli władzę

105 lat temu - 28 listopada 1918 roku ukonstytuowała się w Pleszewie Rada Ludowa, która przygotowywała miasto i jego mieszkańców do ostatecznej rozprawy z zaborcą. Na jej czele stanął ks. Kazimierz Niesiołowski. W 34 - osobowej Radzie były 3 kobiety, w tym Anna Suchocka pełniąca funkcję sekretarki Rady.

Już w październiku 1918 roku z inicjatywy księdza Kazimierza Niesiołowskiego pleszewianie zawiązali Tajny Komitet Obywatelski, który w listopadzie przekształcił się w Radę Ludową, w skład której weszli przedstawiciele Rady Robotniczej, Rady Żołnierskiej i miejscowego obywatelstwa. 28 listopada 1918 roku Rada Ludowa się ukonstytuowała, prezesem został ks. Niesiołowski, zastępcą Artur hrabia Szenic z Korzkiew - późniejszy starosta pleszewski, sekretarką działaczka społeczna Anna Suchocka - babcia Hanny przyszłej premier. Oprócz niej były jeszcze 2 kobiety - Maria z Bociańskich Radomska - twórczyni żeńskiej drużyny harcerskiej i właścicielka majątku w Czerminku Zofia Plecińska.

Rada Ludowa przygotowywała się do przejęcia władzy w Pleszewie, a kiedy 27 grudnia wybuchło w Poznaniu powstanie, wysłała tam pleszewskie kompanie. W ostatnią niedzielę pleszewianki uczciły pamięć przodkiń - organiczniczek - kobiet zaangażowanych w tworzenie podstaw pod II Rzeczpospolitą i uzyskanie przez Polki praw wyborczych. Był panel naukowy, koncert i projekcja filmu "Siłaczki" o polskich feministkach które prawa wyborcze wywalczyły.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).