Pani Pleszewska

W XVI wieku przez 30 lat właścicielką miasta Pleszewa i 30 innych miejscowości - była kobieta - księżna Anna z Tęczyńskich Raciborska zwana Panią Pleszewską. Była najbogatszą dziedziczką w Wielkopolsce w I połowie XVI wieku.

Podczas gdy na Wawelu przy boku swojego małżonka króla Zygmunta Starego rządziła królowa Bona, w Pleszewie, Raszkowie i wielu nawet oddalonych od Pleszewa miejscowościach rządziła Anna z Tęczyńskich, po pierwszym mężu księżna Raciborska, po drugim wojewodzina Kościelecka, w księgach miejskich z lat 1498 - 1525 zwana po prostu Panią Pleszewską. 500 lat temu w roku 1518 stworzyła fundację św. Ducha zatwierdzoną przez samego króla. Na zachodnim przedmieściu zbudowała kościół z przytułkiem dla ubogich, który utrzymywał się z fundacji. Kościół przetrwał do pożaru w 1854 roku. Księżna zadbała też o farę, gdzie przybudowała kaplicę św. Anny. Utrzymywała kościół, budynki plebańskie, wikarych, mansjonarzy i altarzystę. Uczestniczyła w życiu miasteczka. Dziś jest zapomniana. W dzień świętej Anny warto przypomnieć, że w historii Pleszewa, także kobiety były.

fot. scany dokumentów z artykułu Mileny Stępniak z "Rocznika Pleszewskiego 2013" str. 170, 172

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).