Ankieterzy w Pleszewie

Do 20 października w mieście i gminie Pleszew będą pracować ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego. Będą zbierać informacje dotyczące uczestnictwa Polaków w podróżach. Zebrane dane publikowane są zbiorowo jako tablice, mapy wykresy m.in. w rocznikach statystycznych.

W 2018 roku w Wielkopolsce przeprowadzono badania dotyczące zachowań Wielkopolan na rynku pracy. I tak stopa bezrobocia wynosiła 2,6 procent, czas poszukiwania pracy wynosił 10,3 miesiąca. Ciekawe są informacje dotyczące pracy w tzw. "szarej strefie". Dotyczyła ona 20 procent osób zatrudnionych przy opiece nad dzieckiem i osobami starszymi. Prawie tyle samo osób pracuje "na czarno" przy remontach i naprawach budowlano - instalacyjnych i w ogrodnictwie oraz rolnictwie.
W tym roku ankieterzy mają do zadania cztery pytania: dokąd jeżdżą Polacy, na jak długo, w jakim celu i gdzie nocują. Wyniki badań przeprowadzonych przez ankieterów trafią do instytucji, które zajmują się tematem aktywności Polaków z punktu widzenia podróżowania i będą publikowane tylko zbiorowo jako tablice, mapy, wykresy na stronach stat.gov.pl. Ankieter jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wiadomości, które pozyska i przekazanie ich tylko zleceniodawcom. W wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizują Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).