O ogródkach

W pleszewskim ratuszu prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Pleszewa i Kowalewa rozmawiali z burmistrzem Pleszewa Arkadiuszem Ptakiem o funkcjonowaniu RODów w przestrzeni miejskiej i formach współpracy zapewniającej dalszy rozwój pleszewskich ogródków.

Pleszew jest dumny ze swoich ogrodów. Najstarszy 95 lat temu założył ks. prałat Kazimierz Niesiołowski i nadal on nie tylko funkcjonuje ale jest liderem pleszewskich ogródków, a prezes zarządu Jan Masztalerz jest przewodniczącym Kolegium prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w całym powiecie pleszewskim. W spotkaniu z burmistrzem Arkadiuszem Ptakiem uczestniczyli tylko prezesi 12 pleszewskich ROD. Rozmowy dotyczyły spraw, którymi żyje miasto oraz problemów działkowiczów. Od 2 lat miasto przekazuje ROD 30 000 zł dotacji. O tym, jak pieniądze będą rozdysponowane, zadecyduje kolegium. Do końca marca zarządy ROD składają propozycje wydania pieniędzy, najczęściej na poprawienie infrastruktury. Na spotkaniu omawiano doroczny konkurs na najpiękniejszy pleszewski ROD, gdzie miasto funduje nagrody. Małgorzata Wysocka - Balcerek ze Stowarzyszenia Kocia Łapa mówiła o dzikich kotach, rozpleniających się na działkach, przypomniała o konieczności ich sterylizacji, co miasto za pośrednictwem stowarzyszenia finansuje.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).