Nowy zasłużony

Dr Ryszard Bosacki - dyrektor ds. medycznych pleszewskiego szpitala, prokurent Pleszewskiego Centrum Medycznego, ordynator oddziału położniczo - ginekologicznego otrzyma tytuł Zasłużonego dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew. Listę 55. zasłużonych otwiera premier Hanna Suchocka, jest na niej pierwszy burmistrz Piotr Hasiński, ks. Józef Maciołek, który pobudował w Pleszewie nowy kościół, czy korespondentka radiaCENTRUM Irena Kuczyńska, długoletnia redaktorka naczelna Gazety Pleszewskiej

Uchwałę o nadaniu doktorowi Ryszardowi Bosackiemu tytułu Zasłużonego dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew radni podejmą na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Nominację doktor otrzymał od prezesa Pleszewskiego Centrum Medycznego Błażeja Górczyńskiego i zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Z pleszewskim szpitalem Ryszard Bosacki jest związany od 40 lat. Stworzył w nim oddział ginekologiczno - położniczy, który uzyskał II poziom referencyjności, co oznacza zdolność udzielania przez szpital pomocy w przypadku powikłań czy zagrożenia ciąży. Nie tylko pleszewianki wybierają pleszewski szpital jako przyjazne miejsce porodu.


na fot. od lewej: Błażej Górczyński, Ryszard Bosacki, Maciej Wasielewski / starosta pleszewski

Doktor Bosacki cieszy się autorytetem. Jest otwarty na wszystko, co może poprawić warunki leczenia pacjentów. Zawsze stara się podejmować decyzje oparte na kompromisie, uwzględniając wiele różnych perspektyw. Nie tylko w szpitalu w białym fartuchu spotkać można doktora Ryszarda Bosackiego. Jest on też członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, w 2011 roku wystrzelał tytuł Króla Kurkowego. Uczestniczy jako brat kurkowy w imprezach i strzelaniach brackich, ale też organizowanych przez lokalną pleszewską społeczność. Na liście Zasłużonych pleszewski ginekolog zostanie zapisany pod numerem 56.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).