Niby-publiczna debata

W środę podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Pleszewie odbędzie się publiczna debata nad treścią Raportu o stanie powiatu pleszewskiego za rok 2021. W dyskusji, oprócz radnych, mogą brać udział obywatele, pod warunkiem formalnego zgłoszenia, popartego podpisami 150 osób.

Raport liczy ponad 100 stron, zawiera informacje ogólne o powiecie, dane o stanie finansów, o wykonaniu budżetu, wieloletniej prognozie finansowej, o realizacji programów w tym o odbudowie populacji zwierzyny, aktywizacji bezrobotnych, strategii rozwiązywania problemów społecznych w sześciu gminach powiatu pleszewskiego. Jest też sprawozdanie z realizacji zadań własnych i zleconych. Raport zamykają bieżące wyzwania i kierunki działania. Można go przeczytać na stronie internetowej powiatu.

Obowiązek sporządzenia Raportu wprowadzono ustawą ze stycznia 2018 roku. Po raz pierwszy obowiązek zastosowano rok później. Debata z udziałem radnych, odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej. Obywatele, mimo iż ustawodawca taką szansę im dał, raczej w debacie udziału nie wezmą. Formalne zgłoszenie do przewodniczącego rady, poparte podpisami 150 osób, jest warunkiem mało realnym do spełnienia.

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski nie przypomina sobie udziału obywateli w debacie nad raportem o stanie powiatu pleszewskiego. Ostateczny termin składania formalnego zgłoszenia udziału w debacie, upływa we wtorek. Sesja absolutoryjna z debatą odbędzie się w środę.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).