Nalot na szkoły

We wtorek szkoły średnie w Pleszewie przeżyły nalot wizytatorów z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Była to nieplanowana kontrola związana z pobytem w Pleszewie trzech represjonowanych sędziów Igora Tuleyi, Waldemara Żurka i Pawła Juszczyszyna, którzy w miniony piątek spotkali się z uczniami pleszewskich szkół na wspólnym oglądaniu filmu "Sędziowie pod presją" i późniejszej dyskusji. O kontroli dyrektorzy szkół dowiedzieli się z telewizji publicznej, którą miał sprowadzić kaliski poseł PiS Jan Mosiński.

Kontrolerzy, którzy pojawili się w Liceum im. St. Staszica, w Zespole Szkół Technicznych i Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym, sprawdzali czy wszyscy uczniowie uczestniczący w spotkaniu z sędziami, mieli pisemne zgody rodziców, czy tematyka spotkania była zgodna z podstawą programową realizowaną na lekcjach Wiedzy o Społeczeństwie i czy takie wyjście uczniów poza szkołę jest zgodne ze statutem.

Kontrolowane dyrektorki potwierdzają, że kontrolerzy z kuratorium zachowywali się poprawnie ale na protokół pokontrolny szkoły muszą czekać do 5 października. Monika Matyjaszczyk - jedna z organizatorek spotkania z sędziami w Pleszewie, matka licealistów - tłumaczy, że chodziło jej o to, żeby młodzi mieli szansę zapoznania się z aktualną sytuacją wymiaru sprawiedliwości, który zgodnie z konstytucją, powinien być oddzielony od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

A represjonowani sędziowie, którzy gościli w Pleszewie, są dowodem na to, że jest inaczej. Zdaniem Moniki Matyjaszczyk," kontrole przeprowadzone w szkołach po spotkaniu z sędziami, pozwolą młodzieży wyrobić sobie własne zdanie na temat sytuacji panującej aktualnie i w sądownictwie i w kraju. Na własnej skórze odczują oni, co to jest respektowanie praw człowieka i przestrzeganie konstytucji".

Pleszewski sędzia Krzysztof Urbaniak - przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia w Kaliszu, zapowiada organizowanie podobnych spotkań z młodzieżą ale już po godzinach lekcyjnych, a wszystko po to, żeby dyrektorzy szkół nie musieli przeżywać kolejnych kontroli i stresów. Projekcji filmu "Sędziowie pod presją" towarzyszyło otwarcie wystawy zdjęć Piotra Wójcika pt. "Sprawiedliwość".

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).