Nagrobek burmistrza

Przed 1 listopada odnowiono na cmentarzu parafialnym w Pleszewie nagrobek rodziny pierwszego burmistrza miasta Pleszewa po odzyskaniu niepodległości - Stefana Karczewskiego. Oddzielna tablica upamiętnia jego dzieci, w tym prof. Zofię Karczewską- Markiewicz - twórczynię Katedry Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim, autorkę książki "Panna lodowata" poświęconej swoim przodkom, ale też księżnej Izabeli Czartoryskiej z Gołuchowa.
fot. źródło: Przewodnik po Wystawie Rolniczo-Przemysłowej w dniach 15-19 sierpnia 1925 r.
Stefan Karczewski był kupcem, jeszcze w czasach pruskich pracował w komitecie przygotowującym wystawę w 1912. W kamienicy przy ul. Rynek 5 prowadził sklep "z wszelkimi towarami krótkimi", handlował też "kilimami własnego wyrobu". Od 1914 roku był prezesem Zarządu Towarzystwa śpiewu "Lutnia". 3 stycznia 1919 roku na posiedzeniu Rady Ludowej na Powiat Pleszewski, powierzono mu obowiązki burmistrza Pleszewa. 2 kwietnia 1919 przyjął w ratuszu ślubowanie nowych radnych oraz funkcję zastępcy burmistrza, bo etatowym burmistrzem zostać nie chciał. Pracował za to jako sędzia pokoju przy Sądzie Powiatowym w Pleszewie, a w październiku 1925 roku został radnym miejskim z Listy Obywatelskiej. Miesiąc później zmarł. Grobowiec rodzinny Karczewskich znajduje się na cmentarzu w Pleszewie, teraz odnowiony.
Na pewno 1 listopada zapłonie na nim znicz z logo Pleszewa - Miasta Otwartego na nowe wyzwania ale też na szanowanie pamięci o tych, którzy odeszli.

fot. UMiG Pleszew

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).