Na zielono

Rozpoczęła się rewitalizacja pleszewskich Plant. Kompleks leśny docelowo będzie podzielony na dwie części: parkową i leśną, gdzie ingerencja człowieka ograniczy się do pielęgnacji drzew - powiedziała radiuCENTRUM Anna Bogacz - rzecznik prasowy UMiG Pleszew.

Planty mają 115 lat. Kiedy w 1901 roku wykonywano pierwsze odwierty studni głębinowych do stacji pomp przy budowie wodociągu miejskiego, rosło tu kilka starych drzew. W latach 1903 - 1904 "w otoczeniu pomp miejskich na 3,30 ha ziemi utworzono park, wytyczając 9 regularnych kwater, podzielonych ścieżkami". Posadzono świerki i sosny a przy stacji pomp drzewa owocowe.

Później park powiększono o łąkę ze starymi topolami przy Nerze i trzema stawami rybnymi. Dwa stawy z wysepkami wykopano w 1919 roku. Pleszewianie lubią Planty, chętnie tu spacerują, jeżdżą rowerami, chodzą z kijkami. Miasto zapowiada rewitalizację kompleksu leśnego, która przebiegać będzie etapami. Na razie trwa wielkie sprzątanie. Docelowo zostanie zagospodarowany pod rekreację teren wokół dużego stawu tuż przy wejściu na planty.

fot. UMiG Pleszew

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).