Kuropatwą w lisa

Powiat pleszewski stara się o 42 000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup 1200 kuropatw, które mają być jesienią wypuszczone w dziesięciu obwodach łowieckich. Chodzi o odnowienie populacji ptaków, które w zastraszającym tempie znikają z pól i lasów - powiedział radiu Centrum Piotr Fabisz - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w pleszewskim starostwie.

Ubywa nie tylko kuropatw, ale i zajęcy oraz innych, drobnych zwierząt, które padają łupem intensywnie rozmnażających się lisów. Nie sprzyjają im też coraz większe pola, pozbawione miedz, zagajników, gdzie mogą budować gniazda i kryć się przed drapieżnikami. Z lisami powiat pleszewski walczy od 22 lat, dzięki czemu udało się zmniejszyć populację drapieżnika z 10 do 5 sztuk, a do utrzymania równowagi w przyrodzie wystarczą 3 lisy na 1000 ha.

na fot. Podczas III Łowów Powiatu Pleszewskiego na lisa ustrzelono 120 zwierząt

Kuropatwom grozi wyginięcie, dlatego powiat chce 1200 ptaków wypuścić jesienią na pola i lasy. Jeden ptak jesienią kosztuje 35 zł, ale trzeba mu pomóc przetrwać zimę, budując ostoje czy dokarmiając je. Co będzie zadaniem dla 10 kół łowieckich, działających na terenie powiatu.

Piotr Fabisz zapewnia, że do kuropatw w Wielkopolsce myśliwi nie mogą strzelać. "Nie będzie tak, że my wypuszczamy, a oni strzelają" - uspokaja naczelnik.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).