Dumni z Suchockiej

Pleszewianka prof. Hanna Suchocka - pierwsza kobieta premier RP, ambasador Polski w Watykanie w czasie pontyfikatu 3 papieży, obchodziła na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu jubileusz 55 - lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Wśród licznych gości zgromadzonych w Collegium Minus, był burmistrz rodzinnego Pleszewa Arkadiusz Ptak i przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala - Kałużna

Kariera naukowa Hanny Suchockiej - wnuczki i córki właścicieli pierwszej polskiej apteki w Pleszewie, rozpoczęła się w pleszewskim liceum, które ukończyła 60 lat temu i po pomyślnie zdanym egzaminie na wydział prawa, została studentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z którym jest związana od 55 lat. Prof. UAM Krzysztof Urbaniak podkreślał w laudacji, że prof. Hanna Suchocka jest jedynym absolwentem uczelni, który był premierem RP. Brała udział we wcielaniu zasad demokratycznego państwa, jest osobą o wyjątkowej wiarygodności. Jubilatka została obdarowana przez UAM księgą pamiątkową stworzoną pod redakcją rektorki prof. Bogumiły Kaniewskiej, prof. Krzysztofa Wallasa i prof. UAM Krzysztofa Urbaniaka. Jej dorobek jest tak duży, że jubileusz jest świętem uczelni a ona jako naukowiec wciąż jest aktywna. Hanna Suchocka w latach 1992/93 stała na czele rządu RP, była ambasadorem w Watykanie za pontyfikatu 3 papieży, była szefową Komisji Weneckiej. Podkreślała, że "nie znalazłaby się w tym miejscu, w polityce, gdyby nie przeszła tej szkoły w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza". W uroczystości uczestniczył burmistrz Pleszewa prof. Arkadiusz Ptak i szefowa RM Adela Grala - Kałużna. Wręczyli pleszewiance okolicznościowy dyplom i formę przestrzenną inspirowaną twórczością innego znanego pleszewianina - artysty Mariana Bogusza.
W Collegium Minus znajduje się okolicznościowa wystawa „Hanna Suchocka. Naukowiec, polityk, ambasador Poznania i Wielkopolski”, przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).