Dla seniorów

W marcu w Pleszewie zostanie uruchomione Centrum Wsparcia Seniora, z którego będą mogły korzystać osoby starsze ale też nieformalni opiekunowie seniorów. Projekt przewiduje tzw. teleopiekę, szkolenia z pielęgnacji osób starszych ale też wsparcie psychologiczne dla opiekunów. Pieniądze na działalność Centrum pochodzą z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.

Centrum Wsparcia Seniora zostanie uruchomione w marcu w Centrum Usług Społecznych, czyli dawnym Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego. Koordynatorką projektu będzie Dorota Hertmanowska. Zakłada on Teleopiekę dla 62. samotnie mieszkających, seniorów Miasta i Gminy Pleszew, 5200 godzin na tzw. asystencję osobistą czyli towarzyszenie osobom samotnym w starszym wieku ale też szkolenia dla ich opiekunów nieformalnych z udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji osoby starszej czy wsparcia psychologicznego dla opiekunów.

Jeśli chodzi o Teleopiekę to jest to zdalny monitoring stanu zdrowia poprzez opaskę, którą nosi senior. Ratownicy czasem dzwonią z pytaniem o samopoczucie ale senior poprzez opaskę może im komunikować jak się czuje. Teleopieką w MiG Pleszew może być objętych nawet 90 osób potrzebujących, bo miasto ma możliwości skorzystania z innych projektów. Na ten, który rusza w marcu a radio Centrum będzie na bieżąco o nim informować, 385 614 zł pozyskano z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ze swojego budżetu Pleszew dokłada 42 846 zł.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).