Brat kurkowy

Teofil Fengier został Starszym Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie. Przejął funkcję po Mieczysławie Kochu, który był podstarszym od reaktywacji bractwa w roku 1996.
Kurkowi bracia wrośli w panoramę miasta Pleszewa. Z sztandarem brackim pojawiają się na uroczystościach w mieście, promują Pleszew na imprezach brackich w całej Polsce, a swoją nowoczesną strzelnicę udostępniają społeczności Pleszewa.Przez 22 lata kierował bractwem Mieczysław Koch, na ostatnim walnym zebraniu wybrano "młodszego starszego" - Teofila Fengiera, króla kurkowego roku 2001.

Aktualnie KBS w Pleszewie liczy 38 członków zwyczajnych i trzech kandydatów, wśród których jest proboszcz parafii w Jedlcu ks. Paweł Zieliński. Za pół roku, może zostać członkiem zwyczajnym, jeśli stwierdzi, że "zwyczaje bractwa mu odpowiadają" - podkreśla Teofil Fengier. Kojarzony z pleszewskim bractwem ks. Krzysztof Guziałek jest członkiem honorowym. Mieczysław Koch - po zmianie statutu, może zostać "starszym honorowym".

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).