Będzie ścieżka

W marcu rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Kuchary - Krzywosądów w powiecie pleszewskim. Droga łączy DK nr 11 i DK nr 12. Przy budowie ścieżki powiat pleszewski skorzysta ze środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

W ubiegłym roku wybudowano pierwszy odcinek ścieżki rowerowej od Kuchar do Kucharek. Na ten rok zaplanowano budowę trzykilometrowego odcinka od Krzywosądowa, położonego przy DK nr 11 przez Karsy do Kucharek. Dwukierunkowa ścieżka z betonu asfaltowego ma szerokość 2,5 metra. Zjazdy do posesji będą z kostki brukowej. Projekt przewiduje budowę zatoki autobusowej oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów i punktów postoju oraz wypoczynku dla rowerzystów. Koszt budowy trzykilometrowego odcinka ścieżki rowerowej sięga 2 653 634 zł, z czego 60 procent to dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Zadanie jest realizowane w ramach projektu: „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych”.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).