Absolutorium powiatu

Zarząd Powiatu Pleszewskiego otrzymał absolutorium. W 2017 roku nie zaciągano kredytów, zmniejszono zadłużenie, wypracowano nawet nadwyżkę budżetową. A było to możliwe dzięki zgodzie i współpracy, podkreślał na sesji absolutoryjnej starosta Maciej Wasielewski.

Radni jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. W żadnym dziale w wydatkach nie było przekroczeń, a po stronie dochodów odnotowano nawet 1 727 000 zł nadwyżki budżetowej. 15 procent wydatków, czyli ponad 12 400 000 złotych, przeznaczono na inwestycje powiatowe - głównie drogowe. Zmodernizowano m.in. drogę z Chocza do Józefowa, z Kuchar do Kucharek (w gm. Gołuchów), z Dobrzycy do Koryt. Spłacono też kolejne raty kredytów i pożyczek zaciąganych w poprzednich latach. W sumie zadłużenie powiatu zmalało i na koniec 2017 roku wynosiło 42 040 340 złotych. Starosta mówił o sukcesach roku 2017. Zaliczył do nich połączenie domów pomocy społecznej w Pleszewie i w Fabianowie, co dało 1 000 000 złotych oszczędności przeznaczonych na lepsze funkcjonowanie tych jednostek oraz przekazanie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie - ministerstwu rolnictwa.

Warto dodać, że w ubiegłym roku zmienił się skład Zarządu Powiatu. Z pracy wicestarosty zrezygnował Eugeniusz Małecki, zastąpiła go Urszula Balicka.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).