218 lat po pożarze

218 lat temu wybuchł w Pleszewie wielki pożar. Spłonęły budynki w śródmieściu w tym ratusz, kościół farny, plebania, dom przeznaczony na szkołę. Zginęły dwie osoby. Po pożarze na nowo wytyczono pleszewski Rynek. Odbudowa miasta trwała ponad 30 lat.

Czerwiec roku 1806 - jak pisze ks. Władysław Zientarski, był upalny. Zabudowa miasteczka, które liczyło 2000 mieszkańców, była zwarta. Drewniane domki w większości były kryte gontem a 26 z nich nawet słomą. Wystarczyła iskierka, żeby w ogniu stanęło śródmieście. Spłonął ratusz, kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela, cmentarz przy kościele, "rezydencja proboszcza", dom wybudowany na szkołę - w sumie 2/3 Pleszewa. Zginęła 30-letnia Marianna i 71-letni Jakub. Na szczęście pożar nie dotarł na przedmieścia. Ostał się kościół św. Ducha, dokąd przeniosło się życie religijne. Czasy były trudne, w 1806 miasto było w zaborze pruskim, rok później w Księstwie Warszawskim. Od 1807 jego właścicielami byli Taczanowscy. Od 1817 Pleszew był powiatowym miastem w Wielkim Księstwie Poznańskim w państwie pruskim. Odbudowa miasta szła opornie - wytyczono nowy Rynek, znacznie większy od poprzedniego. W 1834 oddano nowy ratusz, w 1840 gotowy był kościół. Jeśli chodzi o kamienice to jeszcze w 1833 roku 38 pleszewian otrzymało nakaz odbudowy domów w ciągu 6 tygodni.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).