200 lat!

Mieszkanka Kuczkowa Janina Kilińska (pow.pleszewski) ukończyła 100 lat. Cieszy się dobrym zdrowiem. Często pyta swoje wnuki "co słychać w internecie".

Janina Kilińska jest rówieśniczką II Rzeczpospolitej. Kiedy 11 maja 1919 roku przyszła na świat w Wieluniu, trwała jeszcze walka o ostateczny kształt granic Polski. Życie jubilatki jest wpisane w trudne dzieje Polski. 1 września 1939 roku na jej rodzinny Wieluń spadły pierwsze hitlerowskie bomby. Uciekała z bliskimi w kierunku Warszawy. W 1940 roku została wywieziona do Niemiec do pracy. Po zakończeniu wojny wyszła za mąż za Władysława Kilińskiego z Kuczkowa, gdzie wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne, nie ulegając naciskom wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej. Pani Janina urodziła i wychowała troje dzieci, doczekała dziewięciorga wnucząt i trzynaściorga prawnucząt.

Cała - prawie siedemdziesięcioosobowa rodzina spotkała się na setnych urodzinach nestorki rodu. Podkreślano żywe zainteresowanie babci i prababci tym co się dzieje w Kuczkowie, zwłaszcza w parafii. Jubilatka sama do komputera nie zagląda, bo - jak mówi - wzrok się jej pogorszył, ale prosi młodych, żeby jej przeczytali nowinki z internetu.

na fot. życzenia jubilatce złożyli: Arkadiusz Ptak / burmistrz Pleszewa, Hanna Nawrot / kierownik USC i proboszcz ks. Adam Zmuda

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).