Pismo do wojewody

Zarząd powiatu ostrzeszowskiego wraz z Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia wystąpiły do wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego o sfinansowanie systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną na wypadek nagłych przerw w dostawie prądu.

Jak czytamy w oficjalnym stanowisku zamieszczonym na stronie powiatu ostrzeszowskiego: "Obecnie szpital korzysta z agregatów przestarzałych technologicznie, które nie posiadają funkcji autostart i nie zapewniają potrzebnej mocy zasilania oraz nie gwarantują bezpiecznej i bezawaryjnej pracy nowoczesnej aparatury medycznej. Powyższe urządzenia zabezpieczą szpital przed negatywnym wpływem nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych. Sprzęt, o jaki wnioskuje Zarząd Powiatu i OCZ jest podstawą prawidłowego funkcjonowania infrastruktury energetycznej szpitala, zapewniającej bezpieczeństwo pacjentów".

Szpital zwraca się do wojewody, gdyż sytuacja finansowa placówki jest zła. Wcześniej z tego względu zdecydowano o ograniczeniu działalności szpitala. Wybrany wariant zakłada, że od kwietnia zlikwidowana zostanie ostrzeszowska porodówka, oddział ginekologiczny będzie funkcjonował zaledwie jeden dzień w tygodniu, a oddział chirurgiczny ma ograniczyć zabiegi jedynie do planowanych. Wszystko to ma przywrócić szpitalowi płynność finansową.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).