Upamiętnili ofiary

Bardzo uroczyście obchodzono w powiecie ostrowskim setną rocznicę strajku robotników rolnych w Górznie (pow. ostrowski), podczas których od kul polskiego wojska zginęło kilku okolicznych mieszkańców. Uroczystości rozpoczęły się od mszy w intencji ofiar strajku odprawionej w malowniczo położonym drewnianym kościele w Górznie.

Dokładnie sto lat temu w wielu wsiach i majątkach Wielkopolski wybuchł powszechny strajk - robotników kontraktowych zatrudnionych w majątkach - krwawo stłumiony przez policję i wojsko.

Do jednego z takich tragicznych epizodów doszło przed majątkiem Lipskich w Górznie, gdzie podczas próby rozpędzenia manifestantów przez policję i wojsko śmierć poniosło trzech robotników rolnych, a dowodzący oddziałem wojska młody oficer odebrał sobie życie.

W setną rocznicę tych wydarzeń do Górzna przyjechali potomkowie ofiar strajku. Jedną z takich osób był Andrzej Sobczak, którego dziadek Michał Nowicki zginął od kuli polskiego żołnierza:

"To było ważne wydarzenie w historii Polski w kontekście zmian. Uważam, że gdyby wówczas chłopi milczeli, to ten kraj nie powstałby znowu w czterdziestym którymś roku, a chłopi dalej klepaliby biedę."

Trudną rolę rodzin ofiar podkreśliła z kolei Danuta Jonak, autorka broszury "Strajk rolny w Górznie":

"Rodziny przechodziły wtedy traumę po tych, którzy zginęli. Ważne, by pamiętać, żeby śmierć ich przodków nie poszła na marne."

Zdaniem jednego z organizatorów uroczystości, przewodniczącego rady powiatu ostrowskiego, Piotra Walkowskiego, te tragiczne wydarzenia powinny stanowić do dziś cenną lekcję dla nas wszystkich:

"Spotykamy się tutaj i celebrujemy to wydarzenie również po to, żeby w przyszłości zapobiec takim wydarzeniom, żeby upamiętnić te ofiary. Ta historia musi nas nauczyć również tego, żeby już nigdy więcej Polak nie wystąpił przeciwko Polakowi."

W hołdzie poległym w strajku chłopskim opodal bramy wjazdowej na teren pałacu Lipskich umieszczono tablicę upamiętniającą to wydarzenie z nazwiskami poległych.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).