Potrzebny

Ponad miesiąc działa już w Ostrowie Wielkopolskim specjalny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Zdaniem inicjatorów przeniesienia tego ogólnopolskiego pomysłu na ostrowski grunt, ten czas pokazał że anonimowy, bezpłatny i całodobowy numer wsparcia jest potrzebny młodym ostrowianom. Dlatego miasto zapowiada kontynuację zadania.

Numer 800 880 444 działa anonimowo, bezpłatnie i całodobowo. Jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, którzy z różnych przyczyn mogą potrzebować wsparcia - fachowej psychologicznej porady, ale czasami po prostu rozmowy. Telefon jest obsługiwany przez profesjonalnych psychologów, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zdaniem specjalistów, telefony zaufania są bardzo potrzebne zwłaszcza w niepewnym czasie pandemii. W przypadku dzieci, tę potrzebę wzmacnia brak pełnego uczestnictwa dzieci w zajęciach w szkole, co powoduje poważne zaburzenie relacji i kontaktów rówieśniczych.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).