Oświadczenie Górskiego

Zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Sebastian Górski odpowiada na krytykę prasową jednego z ostrowskich tytułów prasowych, który zarzuca mu niepoinformowanie w pierwotnym oświadczeniu majątkowym o dochodach z tytułu zasiadania w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zdaniem zastępcy prezydenta, krytyka jest niemerytoryczna i powiązana z wynikami kontroli w szkole polsko-kanadyjskiej, gdzie wykazano nieprawidłowości w wydatkowaniu subwencji oświatowej.

Zastępca prezydenta Ostrowa Sebastian Górski tłumaczył na specjalnie zwołanym briefingu że jego zdaniem zarzuty są tendencyjne i pozbawione merytorycznego kontekstu. Przypomniał, że przed nim w tej komisji zasiadali inni wiceprezydenci miasta, a wówczas i obecnie wszyscy członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów otrzymują równe, proporcjonalne do ilości posiedzeń, w których uczestniczą, wynagrodzenie.

Sebastian Górski tłumaczył także, dlaczego nie uwzględnił tego w pierwotnej wersji oświadczenia majątkowego.

"Rzeczywiście takiej korekty w oświadczeniu majątkowym za rok 2021 dokonałem, bo nie wykazałem tam dochodów z tytułu mojej pracy w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Ale fakt ten nie miał nic wspólnego – jak insynuuje w swoich artykułach Nasz Rynek – z tym że mam coś do ukrycia. Po prostu, w międzyczasie zmienił się formularz PIT i wynikało to z mojego technicznego niedopatrzenia".

Zdaniem Sebastiana Górskiego publikacja artykułów na jego temat w Naszym Rynku może być próbą nacisku w kontekście trwającego postępowania administracyjnego, które prowadzi Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie to efekt kontroli dotyczącej prawidłowości wydatkowania dotacji oświatowej w Polsko-Kanadyjskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Bella, dla której organem prowadzącym była wówczas Fundacja Edukacji i Nauki.

Zespół kontrolujący, stwierdził podczas kontroli nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji na kwotę 523 305, 69 złotych.

"Tak się składa, że obecnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie, które jest konsekwencja tej kontroli. Ale tak się też składa, że zarówno polsko kanadyjska szkoła, jak i prowadząca ją fundacja edukacji i nauki, a także spółka City News wydająca Nasz Rynek mają siedzibę pod tym samym adresem".

Zastępca prezydenta Ostrowa nie odpowiedział na pytanie, czy zamierza skierować sprawę na drogę prawną.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).