Bierła odchodzi

Dariusz Bierła złożył na ręce starosty ostrowskiego rezygnację ze stanowiska dyrektora Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Jego obowiązki przejmie czasowo wicedyrektor ds. finansowych, Piotr Skoczylas. Władze powiatu ostrowskiego planują w tej sytuacji poważne zmiany w strukturze zarządu szpitala, powołując nowe stanowiska zarządcze.

Dariusz Bierła złożył rezygnację w dniu 11. czerwca i została ona przyjęta. Bierła będzie dyrektorem szpitala do 30 czerwca. Po tym terminie władze powiatu ostrowskiego planują powierzyć obowiązki dyrektora szpitala obecnemu wicedyrektorowi ds. finansowych, Piotrowi Skoczylasowi.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, powołanie nowego dyrektora przez organ założycielski poprzedzone jest postępowaniem konkursowym. Decyzja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora ZZOZ w Ostrowie podjęta zostanie wkrótce - informują władze powiatu.

Mają na uwadze rozwój inwestycyjny ostrowskiej lecznicy, a także dostrzegając konieczność usprawnienia procesów medycznych dotyczących pacjentów, władze powiatu ostrowskiego planują m.in. obsadzenie stanowiska dyrektora ds. lecznictwa oraz powołanie w strukturze ostrowskiego szpitala nowego stanowiska: naczelnego lekarza szpitala.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).