Wolontariusz roku

Gmina Opatówek szuka "Wolontariusza roku", wszystko w ramach konkursu o takiej nazwie, do którego zaprasza burmistrz gminy, Sebastian Wardęcki. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 grudnia.

Jak czytamy w zarządzeniu włodarza Opatówka: "ideą konkursu jest promowanie wolontariatu w gminie poprzez wyróżnienie osób, które dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe na rzecz innych osób potrzebujących wsparcia, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym, dzielą się swoimi umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje, pracodawców oraz uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców".

Sam konkurs podzielony jest na trzy kategorie: wolontariat szkolny, indywidualny i grupowy. Zgłoszone do konkursu mogą być m.in. szkolne koła wolontariatu. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. szkoły i placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Wnioski należy składać:

  • na adres email: promocjaatopatowek.pl
  • osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
  • pocztą: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek.

Gala podsumowująca konkurs odbędzie się 27 stycznia 2024 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku.

Formularz do pobrania TUTAJ (pobieranie rozpocznie się automatycznie po klinkięciu w link).

Oświadczenie do pobrania TUTAJ (pobieranie rozpocznie się automatycznie po klinkięciu w link).

Zarządzenie do pobrania TUTAJ.


graf.: UMiG Opatówek

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).