Strażacka plastyka

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatówku zaprasza mieszkańców Opatówka, niezależnie od wieku, do wzięcia udziału eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Uczestnicy mogą stosować najróżniejsze techniki, przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestry, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze itp.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace będą oceniane w pięciu grupach wiekowych. Przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-IV, szkoły podstawowe klasy V-VIII, szkoły ponadpodstawowe oraz osoby dorosłe. Prace należy składać do dnia: 9 stycznia 2023 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku przy ul. Kościelnej 15. Organizatorzy przypominają, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika).
Na etapie edycji gminnej organizatorzy przewidują nagrody dla każdych pierwszych 3 miejsc, jak i po 2 wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).