Rada Kobiet w Krotoszynie

W Krotoszynie utworzona zostanie Krotoszyńska Rada Kobiet. Jest to odpowiedź władz samorządowych na liczne postulaty mieszkańców oraz chęć wyraźnego podkreślenia niecenionej roli kobiet w codziennym życiu miasta. Krotoszyńska Rada Kobiet będzie organem pełniącym funkcję konsultacyjną i doradczą, który będzie współpracować z organami Miasta i Gminy Krotoszyn w obszarach dotyczących kobiet.

Zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Krotoszyna, Krotoszyńska Rada Kobiet składać się będzie z 11 kobiet. W skład Rady wejdzie 6 przedstawicielek zgłoszonych indywidualnie i 5 osób wskazanych przez burmistrza. Każda kandydatura indywidualna powinna być poparta 2 rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje i osoby fizyczne. Kandydatkami do Rady mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

Nabór kandydatek prowadzony będzie od 19 do 28 lutego. Dokumenty niezbędne do prowadzonego naboru, czyli formularz zgłoszenia kandydatki na członka Krotoszyńskiej Rady Kobiet, rekomendacje poświadczające zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawione przez organizacje pozarządowe, instytucje lub osoby fizyczne oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych, należy składać w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7 w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatki do rady kobiet znajdziecie TUTAJ

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).