Dla gminy

Dworek w Kuźnicy Grabowskiej zmieni właściciela? Obiekt, który od 2021 roku jest siedzibą Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego, jest własnością powiatu ostrzeszowskiego. Jednocześnie na mocy umowy między powiatem a gminą Kraszewice to właśnie gmina jest użytkownikiem obiektu na czas nieokreślony. Teraz, w obliczu gruntownego remontu, który czeka dworek, gminne władze chcą zostać jego właścicielem. Jest to powodowane potencjalnymi, dużymi nakładami finansowymi, których wymaga remont, a których lokalny samorząd nie chce wydawać na miejsce, które nie jest jego własnością.

"Jedną z istotnych spraw bieżących dla samorządu Gminy Kraszewice jest chęć pozyskania dworku w Kuźnicy Grabowskiej, miejsca związanego z prof. Marianem Falskim, w którym obecnie znajduje się Muzeum Elementarza. Budynek dworku w tej chwili jest własnością powiatu ostrzeszowskiego. Ze względu na zły stan tego obiektu konieczna jest pilna interwencja, które wymaga nakładów finansowych, dlatego zabiegamy o pozyskanie tego dworku. Mamy w planach przeprowadzić rewitalizację i uczynić z tego miejsca siedzibę gminnego centrum kultury"-powiedział radiuCENTRUM Konrad Kuświk, wójt gminy Kraszewice.


na fot.: Konrad Kuświk / wójt gminy Kraszewice

W przypadku realizacji tego zamiaru gminne centrum kultury miałoby sprawować kuratelę nad Muzeum Elementarza, gminną biblioteką publiczną oraz innym instytucjami związanymi z kulturą jak np. lokalna orkiestra dęta, czy koła gospodyń wiejskich.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).