Matma x2

Stowarzyszenie Nasze Kaliskie zrealizowało projekt edukacyjny pn. "Matma x2" w Szkole Podstawowej w Goliszewie (gmina Żelazków), którego celem było pokazanie, że matematyka jest potrzebna w życiu codziennym, a konkretnie w zawodzie geodety i bankowca.

"Cele, które chcieliśmy osiągnąć to głównie uatrakcyjnienie tych zajęć i zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się. Chciałyśmy pokazać zastosowania matematyki w życiu i przygotowanie ich do kształcenia dualnego" - powiedziała radiuCENTRUM Patrycja Macniak, nauczycielka geografii w SP w Goliszewie.

Najpierw odbyły się warsztaty teoretyczne, a później uczniowie odwiedzili Wydział Geodezji i Kartografii w Kaliszu. Zapoznali się z narzędziami, którymi na co dzien posługują się geodeci, m.in.: tachimetr oraz GPS. Zajęcia odbyły się również w terenie. Spędzili również dzień w banku. Pod koniec projektu odbył się konkurs "1 z dziesięciu".

"Podobały mi się zajęcia z geodetami. Zrozumiałem, że to bardzo ciężka praca i wymaga wiedzy i sprawnego liczenia; oprócz matematyki uczyłam się też formy prezentacji swoich osiągnieć, pracy w grupie, umiejętności sluchania i przetwarzania tekstu; dla mnie bardzo emocjonujący był finał projektu, czyli konkurs "1 z dziesięciu". Zająłem tam 2. miejsce chociaż tak naprawdę jestem humanistą. Podobały mi sie wizyty w Wydziale Geodezji i Kartografii w Kaliszu" - powiedzieli radiuCENTRUM Kacper, Ola i Wiktor ze Szkoły Podstawowej w Goliszewie.

"Czy dzieci wybiorą zawody, to już się okaże. Myślę, że uświadomiło im to też, że to jest bardzo trudne zadanie i bardzo trudna umiejętność zastiosowania tego w życiu, czego się nauczycli, ale pokazanie właśnie tej przydatności" - powiedziała radiuCENTRUM Alicja Łuczak koordynator projektu Matma x2.

W projekcie, który został dofinansowany przez Fundację mBanku wzięło udział 22 dzieci.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).