Zatrzymać młodzież

Kalisz od lat boryka się z niekorzystnymi tendencjami demograficznymi. Spadek liczby urodzeń, stałe odpływanie młodzieży do ośrodków akademickich w Poznaniu, Łodzi, czy Wrocławiu. Trendy te doprowadziły do utracenia przez Kalisz statusu miasta stutysięcznego. O pomyśle władz miasta na odwrócenie niekorzystnej sytuacji powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski - prezydent Kalisza: "Co zrobić, żeby w Kaliszu zatrzymać młodych ludzi? Staramy się działać na różnych płaszczyznach, wspieramy, chociażby rozwój akademickiego Kalisza. Utrzymujemy bardzo dobrą współpracę z kaliskimi uczelniami. Można zrobić oczywiście więcej. Wspólnie z radą miasta, ale również z młodzieżową radą miasta przygotowaliśmy projekt uchwały polegającej na tym, że miasto Kalisz, ze swojego zasobu komunalnego lokali, będzie przeznaczało pewną pulę mieszkań dla absolwentów bądź studentów ostatniego roku kaliskich uczelni".
na fot.: od lewej mateusz Podsadny / wiceprezydent Kalisza, Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

Szczegóły uchwały oraz proponowane wymogi regulaminowe przydzielenia takiego mieszkania przedstawił Mateusz Podsadny - wiceprezydent Kalisza:"Aplikować o mieszkanie z zasobów komunalnych będzie mógł student lub absolwent, który nie ukończył 30 roku życia i nie posiada własnego mieszkania. Osoba ta będzie musiała posiadać umowę o pracę lub promesę pracy i pozytywną opinię rektora uczelni. To jest element usamodzielniania się młodych ludzi, którzy chcą mieszkać w Kaliszu i wiążą z miastem swoją przyszłość"


na fot.: od lewej Artur Kijewski / radny miejski, Mateusz Podsadny / wiceprezydent Kalisza, Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła / rektor Akademii Kaliskiej, płk. dr Leszek Kołtun / prorektor Szkoły Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwości, dr Piotr Łuszczykiewicz / dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu

W pierwszym roku działania uchwały miasto ma zabezpieczyć od 5 do 6 wyremontowanych, gotowych do użytku mieszkań z preferencyjnymi warunkami najmu. Mieszkania usytuowane mają być głównie w okolicach centrum miasta. Celem takiego rozwiązania, jak wskazują sami pomysłodawcy projektu, ma być odmłodzenie społeczności zamieszkującej starówkę, co wpisywać ma się w trend rewitalizacji społecznej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).