Uchodźcy w Kaliszu

Do połowy tygodnia w kaliskim urzędzie miasta numer PESEL nadano 1175 obywatelom Ukrainy - poinformowała radioCENTRUM Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa kaliskiego magistratu. W najstarszym mieście w Polsce w specjalnie utworzonych ośrodkach łącznie przebywa nieco ponad 200 osób. Najwięcej w domu studenta Centrum Księdza Orione przy ul. T. Kościuszki. Tu schronienie znalazło 120 osób.

Jednak prawdziwe oblężenie przeżywa kaliska oświata. Według informacji przekazanych radiuCENTRUM do szkół i przedszkoli uczęszcza 682 dzieci z Ukrainy - 122 do przedszkoli, 487 do szkół podstawowych. 73 uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 w Kaliszu.

W tym roku w najstarszym polskim mieście żaden z uczniów z Ukrainy nie przystąpił do egzaminu maturalnego.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).