Tarasin od kuchni

Zakończyły się prace modernizacyjne w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. Remont, który rozpoczął się na przełomie listopada i grudnia, objął swoim zakresem trzy pomieszczenia zaplecza: ciąg komunikacyjny, pomieszczenie socjalno-magazynowe oraz toaletę. Nowością jest antresola o stalowej konstrukcji, która posłuży celom magazynowym.

Łączny koszt prac remontowo-budowlanych wyniósł 125 000 zł. Pieniądze pochodziły z budżetu Miasta Kalisza.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).