Antysmogowy zespół

Zapytano 226 włodarzy gmin, z tego 83 samorządy, są zainteresowane wprowadzeniem uchwały antysmogowej. To specjalne zapisy, nad którymi pracują władze województwa. Pierwszym krokiem do stworzenia dokumentu była specjalna ankieta, rozesłana do wszystkich gmin Wielkopolski. Jak informuje radioCENTRUM Marzena Wodzińska z zarządu województwa pozytywnie odpowiedziały głównie te gminy, gdzie często występują przekroczenia norm jakości powietrza:

"Teraz będziemy analizować te informacje z ankiet, bo one nie polegały tylko na odpowiedzi tak, czy nie, ale też gminy miały zdiagnozować problem na swoich terenach. Jednocześnie planujemy powołanie zespołu interdyscyplinarnego. W jego skład wejdą samorządowcy, ludzie świata nauki, osoby, które mają już doświadczenie w pracach nad tego typu dokumentami, ale też przedstawiciele organizacji pozarządowych np. stowarzyszeń ekologicznych".

na fot.: Marzena Wodzińska / Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Dlatego uchwała antysmogowa nie będzie jednolita dla całego województwa, przeciwnie przepisy i zakazy będą uwzględniały stopień zanieczyszczenia powietrza na danym terenie. Dokument ma być gotowy jeszcze w tym roku, przed kolejnym sezonem grzewczym.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).