Jest szansa - jeszcze

Jest duże prawdopodobieństwo, że kaliski samorząd otrzyma jednak unijne wsparcie na zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów. Przypomnijmy, że w pierwszym naborze z projektu WRPO wspierającego strategie niskoemisyjne Kaliszowi zabrakło pół punktu i wraz z samorządami Krotoszyna, Rawicza i Dominowa walczą o dotację w procedurze odwoławczej. Tymczasem jak poinformował Radio Centrum Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego na ubiegłotygodniowej konferencji pieniądze mogą otrzymać nawet wszystkie samorządy, które wnioskowały o pomoc:

"Jeżeli utrzyma się ta punktacja po ponownym przeliczeniu punktów, to te cztery samorządy powinny zmieścić się w tej puli rezerwowej. W tym wypadku jest to 30 000 000 złotych, i byłoby do podziału na te cztery samorządy. Jednak niezależnie od tego czynię starania, żeby dokonać przesunięć i być może wykorzystać tzw. rezerwę wykonania i awansem zabrać w tym działaniu rezerwę wykonania czyli 6% środków i z nich dać dotację wszystkim samorządom, które nie otrzymały takiego wsparcia".


na fot.: Marek Woźniak / marszałek województwa wielkopolskiego

Na działanie związane z ekologicznym transportem miejskim przeznaczono w nowej perspektywie WRPO 140 000 000 złotych. Kalisz stara się o 15 000 000 złotych na zakup 9 nowych autobusów, w tym 5 hybrydowych, oraz wybudowanie centrum przesiadkowego na terenach byłej zajezdni KLA przy ul. Majkowskiej. W sumie o te środki wnioskowało 21 wielkopolskich miast. 7 samorządów najwyżej ocenionych, w tym ostrowski otrzymało wsparcie w pierwszym naborze.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).