PiS przejmuje powiat

W środę 5 czerwca odbyła się II sesja rady powiatu kaliskiego, podczas której dokonano wyboru zarządu powiatu. Posiedzenie rozpoczęło się niespodziewaną rezygnacją Krzysztofa Dziedzica z PiS z funkcji wiceprzewodniczącego powiatu. Na to stanowisko powołano Wincentego Nowaka. Także z PiS.

Obecnie Prawo i Sprawiedliwość ma 10 głosów w 21-osobowej radzie powiatu. Jedenasty - przeważający - jest głos nowego starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza. Zatem to PiS razem ze starostą Kłyszem zbudowało wspólny, większościowy front polityczny.

"Przez ostatnie dwa dni budowałem porozumienie, budowałem zgodę na rzecz wyłonienia dzisiaj zarządu powiatu kaliskiego, tak aby od jutra ten zarząd mógł pracować dla mieszkańców powiatu kaliskiego. Jeden z państwa radnych w czasie tej rozmowy właśnie tak mi powiedział, że musimy się zająć pracą. Musimy skończyć dyskusję na temat personaliów, na temat składu, musimy zacząć pracować dla naszych mieszkańców" - powiedział Jan Adam Kłysz starosta kaliski.

na fot.: Jan Adam Kłysz / starosta kaliski

Nowym wicestarostą został Paweł Kaleta z PiS, który uzyskał w głosowaniu tajnym 14 głosów poparcia. Pozostałymi członkami zarządu zostali Krzysztof Dziedzic z PiS, Zbigniew Słodowy ze Stowarzyszenia Ziemia Kaliska Razem oraz Ewa Woźniak koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pracująca w Stowarzyszeniu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Tym samym PiS rozerwał koalicję stworzoną przed pierwszą sesją powiatu kaliskiego przez Trzecią Drogę, Koalicję Obywatelską i Ziemię Kaliską Razem właśnie. Podczas sesji rady powiatu stanowisko stowarzyszenia przedstawił Zbigniew Słodowy.

"W imieniu klubu radnych Stowarzyszenia Ziemia Kaliska Razem pragnę oświadczyć, iż nasze stowarzyszenie deklaruje wsparcie pracy nowego zarządu i rady powiatu kaliskiego we wszystkich działaniach prowadzonych dla rozwoju powiatu kaliskiego i dobra jego mieszkańców. Nie mamy zawartej żadnej formalnej koalicji. Nasze wsparcie i pomoc ma służyć wspólnej sprawie ponad wszelkimi podziałami. Naszą pomoc deklarujemy do września, kiedy to podejmiemy decyzję o dalszej współpracy lub jej zakończeniu" - odczytał Zbigniew Słodowy.

Obecnie ta nieformalna koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia Ziemia Kaliska Razem i Jana Adama Kłysza ma w radzie powiatu 15 z 21 głosów.

Przypomnijmy, Jan Adam Kłysz, dotychczasowy członek PSL, stanął do wyborów na stanowisko starosty kaliskiego z rekomendacji... Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymując 11 z 21 głosów, został starostą.

Jan Adam Kłysz tym samym działał wbrew ustaleniom koalicyjnym i rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, które na starostę kaliskiego wytypowało kandydaturę dotychczasowego starosty Krzysztofa Nosala. W związku z zachowaniem Kłysza sąd koleżeński Polskiego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu zawiesił go w prawach członka partii i prowadzi przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).