300 000 złotych zadośćuczynienia

300 000 złotych zadośćuczynienia dla Bartłomieja Pankowiaka plus odsetki ustawowe naliczane od 2019 roku - taki wyrok zapadł w poniedziałkowe popołudnie w Sądzie Okręgowym w Kaliszu w głośnej sprawie braci Pankowiaków. Diecezja Kaliska ma zapłacić też koszty sądowe oraz koszty obrońcy rodzeństwa. Bartłomiej Pankowiak walczył o 500 000 zł odszkodowania.

Wyrok ogłosiła sędzia Arleta Konieczna, przewodnicząca składu sędziowskiego prowadzącego postępowanie: "Sąd okręgowy w Kaliszu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy cywilnej z powództwa Bartłomieja Pankowiaka i Jakuba Pankowiaka przeciwko Diecezji Kaliskiej, zasądza od pozwanej diecezji Kaliskiej na rzecz Bartłomieja Pankowiaka kwotę 300 000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty. Ponadto na rzecz Bartłomieja i Jakuba pankowaków po 10 817 zł tytułem zwrotów kosztów zastępstwa procesowego".

Diecezja kaliska ma również ponieść koszty związane z procesem opiewające łącznie na niespełna 20 000 zł. Bracia Bartłomiej i Jakub Pankowiak nie będą musieli opłacać żadnych kosztów sądowych. O tym, jak Diecezja odnosi się do przedstawionego wyroku, powiedział radiuCENTRUM ksiądz Marcin Załężny - przedstawiciel kurii obecny na sali rozpraw: "Przyjmujemy ten wyrok z szacunkiem, przyjmujemy do wiadomości również uzasadnienie. Jednak będziemy w stanie odnieść się do tego wyroku po otrzymaniu całkowitego uzasadnienia na piśmie, które jak słyszeliśmy, ma kilkadziesiąt stron i to wówczas diecezja wyda stosowne oświadczenie".

Bartłomieja Pankowiaka, jak i jego adwokata nie było na rozprawie.

Przypomnijmy, że w piątek przed kaliskim sądem drugi z braci - Jakub Pankowiak wycofał swój pozew cywilny o odszkodowanie przeciwko Diecezji Kliskiej. Swoją decyzję argumentował tymi oto słowami:

"Od samego początku tj. od ujawnienia tej sprawy nie byłem nastawiony na to, żeby spotykać się w sądzie. Miałem trochę szerszą ideę i trochę szerszą myśl w związku z tym tematem. Chciałem, biorąc udział w filmie braci Sekielskich i ujawniając się czy pokazując swoją twarz i trochę kłądąc na szali swoje zycie prywatne i zawodowe zrobić coś dobrego dla osób poszkodowanych w kościele".

Wyrok nie jest prawomocny. Obie strony moga odwołać się od wyroku do Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).