Petycją w Pokrzywnicką

Nie pomogły indywidualne interwencje, urzędowe pisma i wnioski do Budżetu Obywatelskiego, teraz zniecierpliwieni mieszkańcy osiedla Piwonice próbują sprawę załatwić przez petycję skierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Plichty. A chodzi o remont ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu, który od kilku lat przesuwany jest na bliżej nieokreśloną przyszłość.
Pod dokumentem, który w poniedziałek złożono w Radzie Miasta, podpisało się 190 osób.

"Jeżeli chodzi o Radę Osiedla, to już wielokrotnie, bezskutecznie, występowaliśmy do miasta, aby w budżecie jako inwestycję przewidzieć ulicę Pokrzywnicką. To bardzo ważna ulica, bowiem łączy kaliszan z zalewem w Szałem, a mieszkańców Opatówka z Kaliszem, a ponadto dla osób z zewnątrz wizualnie poprawi wjazd do miasta" - powiedział radiuCENTRUM Zbigniew Jaworski, przewodniczący Rady Osiedla Piwonice.

na fot.: Zbigniew Jaworski / przewodniczący Rady Osiedla Piwonice

Inwestycja szacowana jest na około 4 000 000 zł. Połowę tej kwoty już zarezerwowano w miejskim budżecie, drugą część można by pozyskać z przesunięcia wydatków zapisanych na inne cele. O tym, co miałoby zostać wykonane za tę sumę - poinformował radioCENTRUM Mateusz Antolczyk, pomysłodawca petycji.

na fot.: Mateusz Antolczyk / inicjator petycji

"Projekt, który jest w posiadaniu władz miasta, ma w planach poszerzenie całego wału, zrobienie chodników po obydwu stronach ulicy, zrobienie ścieżek rowerowych, zatoczek autobusowych, nowego oświetlenia, więc ta inwestycja jest bardzo ambitna. Na ten remont oczekujemy już bardzo długo, a taki ostatni, poważny, był blisko 40 lat temu. Jesteśmy w stanie zagospodarować te środki, jeśli na przykład nie będziemy niepotrzebnie promować jednostek samorządu terytorialnego, co naprawdę nie ma sensu."

Mieszkańcy osiedla Piwonice liczą, że teraz znajdzie się chociaż jeden radny, który złoży inicjatywę uchwałodawczą, a 13 innych poprze wniosek na najbliższej sesji Rady Miejskiej i sprawa remontu ruszy z miejsca jeszcze w tym roku. Tymczasem, jak dodał Mateusz Antolczyk, pismo do prezydenta Sapińskiego w sprawie wyjaśnienia przyczyn kilkuletniego opóźnienia się tej inwestycji złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński po interwencji Rady Osiedla.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).