Operacja: Blok

Najbardziej kosztowne zadanie przed kaliskim szpitalem. Mowa o nowym bloku operacyjnym. To inwestycja rzędu 37 000 000 złotych.

O szczegółach powiedział radiuCENTRUM Wojciech Grzelak, dyrektor kaliskiego szpitala

"Blok operacyjny będzie miał 8 sal operacyjnych, w tym jedną hybrydową. To jest coś takiego nowego, że posiadamy w swojej strukturze chirurgię naczyniową i ta sala musi byc w każdej chwili gotowa do wykonania zabiegu. Natomiast jeżeli chodzi o stanowiska intensywnej terapii - conajmniej 15"

na fot.: Wojciech Grzelak / dyrektor kaliskiego szpitala

Nowy blok z intensywną terapią ma być wkomponowany w bryłę szpitala. Hybrydowa sala operacyjna to sala nowoczesna, wyposazona w innowacyjny sprzęt. Zabiegi hybrydowe zakładają współdziałanie zespołów, które reprezentują różne specjalności w obrębie jednego obszaru.

fot. GazetaKaliska.pl

Autor: 

Personalia

e-mail
bazan@rc.fm

Nazwisko: 

Karolina Bazan

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).