Nowy Świat - nowe utrudnienia

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że 20 czerwca (poniedziałek) od 8:00 rozpocznie się kolejny etap robót w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza – etap I" obejmujący przebudowę ul. Nowy Świat na odcinku od wjazdu do Akademii Kaliskiej do Rogatki. Podjęcie prac na tym odcinku spowoduje całkowite wyłączenie z ruchu kołowego tego odcinka ulicy Nowy Świat.

Ze względu na wyłączenie z ruchu kołowego tego odcinka ul. Nowy Świat, na czas prowadzenia robót, zostaną wprowadzone następujące, istotne zmiany w organizacji ruchu:

- dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony ul. Ułańskiej), zostanie wyznaczony poprzez ul. Zacisze i ul. Czaszkowską,
- przejazd pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Nowy Świat (od strony ul. Legionów w kierunku Rogatki), będzie skierowany na trasę objazdu wyznaczoną ulicami: Rzemieślniczą, Handlową, Lipową, Legionów (alternatywnie ul. Zgodną), Staszica i ul. Górnośląską,
- na ul. Czaszkowskiej (na odcinku od ul. Zacisze do ul. Nowy Świat) zostanie utrzymany dwukierunkowy ruch pojazdów, a także zakaz zatrzymywania się pojazdów po lewej stronie ul. Czaszkowskiej (patrząc od strony ul. Zacisze),
- na ul. Lipowej (na odcinku od Rogatki do skrzyżowania z ul. Łączną), zostanie przywrócony pierwotny jednokierunkowy ruch pojazdów.

Przystanek komunikacji miejskiej KLA na ul. Nowy Świat - na wysokości apteki - zostanie wyłączony z użytkowania. Warto zapoznać się ze zmianami kursowania autobusów KLA - linii nr 16, która zatrzymuje się właśnie na tym przystanku.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).