Najlepsze szkoły

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu po raz kolejny ze "złotą tarczą" "Perspektyw". Wysoko uplasowało się też II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki i I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

"Kopernik" zanotował spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy plasował się na 116. miejscu. Nie traci jednak "złotej tarczy". Szkoła w rankingu wojewódzkim zajmuje 13-ą pozycję i jest jedyną kaliską szkołą, która znalazła się też w „Rankingu maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2022", zajmując 153-ą pozycję wśród 300 placówek.

"W tym roku, trzeba zaznaczyć, jest to odzwierciedleniem sytuacji, w której się znaleźliśmy. Mamy pewien spadek, mimo utrzymania tytuł "złotej szkoły". Złożył się na to egzamin maturalny, który objął rocznik, który dużo czasu spędził w tzw. lockdownie, czyli na nauczaniu zdalnym" - powiedziała radiuCENTRUM Anna Narewska, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.

"Srebrną tarczę" w głównym rankingu liceów zdobyło liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, zajmując 489. miejsce i liceum im. Tadeusza Kościuszki z miejscem 461. Obie szkoły poprawiły wynik w porównaniu do ubiegłego roku.

W rankingu techników znalazło się tylko jedna kaliska placówka - Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera - szkoła zdobyła 192-ą pozycję i tym samym zyskała awans w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Już od 2-ch lat "Perspektywy" oceniają licea biorąc pod uwagę: sukcesy szkół w olimpiadach oraz wyniki z matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. W przypadku techników miesięcznik uwzględnia też wyniki egzaminu zawodowego.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).